تور آنتالیا
ویزای تایوان
خدمات VFS
تور کانادا
خرید توتون پیپ
مرکز خرید پیپ در تهران
خرید بک لینک
وبلاگ راديو كودك
درباره من
موضوعات
  موضوعي ثبت نشده است
نويسندگان
برچسب ها
عضویت در خبرنامه
  عضویت لغو عضویت

ورود اعضا
  نام کاربری :
  پسورد :

عضویت در سایت
  نام کاربری :
  پسورد :
  تکرار پسورد:
  ایمیل :
  نام اصلی :

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۰۶:۲۴

يكي بود يكي نبود.
يك آقا لاك پشتي بود كه با پدر و مادر و خواهرش كنار رودخانه زندگي ميكردند.
يك روز خونواده ي آقا لاك پشته براش تولد گرفته بودن.
همه ي دوستاش رو دعوت كرده بودن، يه برگ سبز بزرگ خوشمزه هم براش آورده بودن.
و با جلبك يه كيك سبز خوشگل براش درست كرده بودن.
درست موقعي كه آقا لاك پشته ميخواست كادوهاش رو باز كنه، يكدفعه يك عالمه آشغال، مثل بارون، از بالاي سنگ ها روي سرشون ريخت.
آدم هايي كه براي پيك نيك به كنار رودخونه مي اومدن، هميشه آشغال هاشون رو ميريختن اونجا، توي خونه و محيط زندگي لاك پشت ها
آقا لاك پشته كه خيلي عصباني شده بود تصميم گرفت بره سراغ آدم ها و اين مشكل رو براي هميشه حل كنه.
همه ي لاك پشت ها بهش گفتن كه اين كارو نكنه،
مادرش بهش گفت: "عزيزم... تو فقط يه لاك پشت كوچولويي، چجوري ميتوني از پس اين همه آدم گنده بربياي؟"
پدربزرگ آقا لاك پشته بهش گفت: "آدم ها ميگيرنت و تو رو ميندازن توي يه تنگ كوچولو. تنها ميموني و حتي نميتوني درست و حسابي شنا كني."
اما آقا لاك پشته تصميمش رو گرفته بود، شروع كرد از سنگ ها بالا رفتن تا برسه به آدم ها.
وقتي رسيد اون بالا، كنار رودخونه، ديد كه كلي بچه با چندتا آدم بزرگ كه معلم هاشون بودن كنار رودخونه هستند.
آقا لاك پشته، كنار يكي از سنگ ها قايم شد و دنبال موقعيتي بود تا با آدم ها حرف بزنه.
همينطوري كه داشت فكر ميكرد، يكدفعه صداي پا شنيد. چندتا بچه داشتن به اون سمت ميدويدن.
آقا لاك پشته كه ترسيده سريع رفت زير آب و كله اش رو فرو برد توي يك چاله.
بچه ها دويدن و از كنار آقا لاك پشته رد شدن و رفتن.
آقا لاك پشته نفس راحتي كشيد و سرشو از توي چاله كشيد بيرون... كشيد  و... كشيد و....
اما... انگار سرش گير كرده بود، درست به دور و برش نگاه كرد.
و متوجه شد سرش رو برده داخل بك بطري نوشابه كه بچه ها توي رودخونه انداخته بودن.
آقا لاك پشته خيلي سعي كرد كه سرشو بيرون بياره، ولي هركاري كرد، نشد كه نشد.
همينطوري داشت فكر ميكرد كه چيكار كنه، كه يه يكي از بچه ها فرياد زد:
"اينجارو... يه بچه لاك پشت توي بطري گير كرده."
همه ي بچه ها جمع شدن و هركسي يه راه حلي پيشنهاد داد تا آقا لاك پشته رو نجات بدن.
تا يكي از معلم ها چاقويي كه براي ميوه خوردن همراهشون بود رو آورد و بطري رو خيلي آروم و با احتياط بريد.
لآقا لاك پشته كه خيلي خوشحال شده بود نگاهي به معلم و بچه ها كرد تا ازشون تشكر كرده باشه.
همه بچه ها و معلم ها از آقا لاك پشته عكس گرفتند و فرداي اون روز اين خبر توي همه ي شهر پيچيد.
عكس آقا لاك پشته توي روزنامه ها چاپ شد و همه داستانشو تعريف ميكردند. همه متوجه شده بودن كه آشعال هايي كه توي طبيعت ميريزن چقدر ميتونه خطرناك باشه.
از اون روز ببعد، بچه ها و آدم بزرگ ها دسته دسته براي تميز كردن آشغال هاي رودخونه و اطرافش ميومدن.
خانواده ي لاك پشت ها براي آقا لاك پشت يه جشن ديگه گرفتن و ازش بخاطر كار شجاعانه اش تشكر كردن.
مادرش بهش گفت: "من بهت افتخار ميكنم پسرم."
 و پدربزرگش گفت: "تو زندگي همه ي ما رو نجات دادي، اما يادت باشه، اگر اون بچه تو رو نميديد، معاوم نبود چه بلايي سرت بياد، دفعه ي ديگه بيشتر احتياط كن."
آقا لا پشت هم كيك سبز جلبكي اش رو خورد و از اينكه به همه كمك كرده بود حسابي خوشحال بود.

داستان كوتاه كودكانه

خلاصه داستان كوتاه كودكانه

خلاصه داستان كودكانه

داستان هاي كودكانه

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۶:۰۱:۲۱

در يك روز باراني ليزي، كرم كوچولوي قصه ي ما روي شاخه هاي درخت بالاي بركه نشسته بود.
ليزي شروع كرد به خوردن قسمتي از برگ درخت كه زير بارون خيس نشده بود.
يكدفعه صدايي شنيد كه ميگفت: "هي ... تو داري چتر منو ميخوري!"
ليزي به پايين نگاه كرد و يك پرنده كوچولوي خاكستري ديد. بهش گفت: "ببخشيد، من تو رو نديدم. اسمت چيه؟"
و پرنده كوچولوي خاكستري كه يك بچه قو بود، گفت: "اسم من سالي هست. تا حالا تو رو نديده بودم. چقدر بامزه اي!"
و اينطوري شد كه سالي و ليزي باهم دوست شدند و شروع كردند به قايم موشك بازي.
اونها هرروز با هم بازي ميكردند. سالي، ليزي رو روي پشتش سوار ميكرد و ميرفتند توي بركه گشت و گذار ميكردند.
هرروز چيزهاي جديد ميديدند و ياد ميگرفتند. و هرروز بيشتر باهم دوست ميشدند.
تا اينكه يك روز كه داشتند باهم بازي ميكردند، ليزي گفت: "احساس ميكنم حالم زياد خوب نيست، بايد استراحت كنم. سالي من ميرم بالاي درخت تا كمي استراحت كنم."
سالي گفت: "باشه پس من منتظرت ميمونم." و جايي بين علف ها نشست و منتظر موند.
هوا تاريك شده بود و سالي هنوز منتطر بود. صبح شد و هنوز خبري از ليزي نبود.
سالي چند بار ليزي رو صدا كرد: "ليزي... ليزي.... تو كجايي؟" ولي هيچ صدايي نيومد.
سالي به بركه برگشت، ولي هرروز ميومد دنبال ليزي و صداش ميكرد.
سالي كم كم داشت بزرگ ميشد. يك روز كه داشت توي بركه خودشو نگاه ميكرد، تعجب كرد. با خودش گفت : "من چقدر عوض شدم!"
اما ليزي بالاي درخت توي پيله ي خودش بود و منتظز بود تا به يك پروانه تبديل بشه.
وقتي بعد از روزها از توي پيله بيرون اومد، اومد پايين درخت تا سالي رو پيدا كنه ولي هرچقدر گشت اون رو نديد. پس به سمت بركه رفت تا سالي رو پيدا كنه.
اما اونجا فقط يك قوي بزرگ زيبا رو ديد.
ليزي همينجوري داشت به قوي زيبا نگاه ميكرد و پيش خودش فكر ميكرد چقدر قيافه ي قو بنظرش آشناست.
قو هم همينطوري كه توي بركه شنا ميكرد پروانه ي خيلي خوشگل رو، كه همون ليزي دوست قديميش بود، ديد. همينجوري كه داشت نگاهش ميكرد احساس كرد خيلي وقته اونو ميشناسه.
پروانه رفت و نشست روي پشت سالي و بهش گفت: "تو چه چشم هاي مهربوني داري. ميشه باهم دوست باشيم؟"
سالي هم كه خيلي خوشحال شده بود گفت: "بله حتما. تو هم خيلي خوشگلي. اسمت چيه؟"
و پروانه جواب داد: "اسم من ليزيه! اسم تو چيه؟"
سالي كه خيلي تعجب كرده بود بلاخره فهميد چرا احساس ميكرد خيلي وقته قو رو ميشناسه بهش گفت: "ليزي تويي؟ همون كرمي كه من باهاش دوست بودم؟ من سالي هستم."
ليزي كه از پيدا كردن سالي خيلي خوشحال شده بود همه ي داستان را براي سالي تعريف كردند. 
و آنها دوباره هرروز با هم بازي ميكردند و روي بركه باهم گشت ميزدند.
تا اينكه پاييز شد و هردو باهم تصميم گرفتند به سمت سرزمين هاي گرم بروند.
هردوباهم.

داستان كوتاه كودكانه

خلاصه داستان كوتاه كودكانه

خلاصه داستان كودكانه

داستان هاي كودكانه

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۲۷ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۵:۴۳:۳۱

 

يكي بود يكي نبود
خرس كوچولويي بود به نام تدي
تدي توي آخرين روز پاييز زير درخت نشسته بود تا آخرين ستاره ي پاييز بيفتد پايين.
تدي توي يك كتاب خوانده بود كه اگر موقع پايين افتادن آخرين ستاره ي پاييز، آرزو كني، آرزويت هرچه كه باشد برآورده ميشود.
همينطور كه تدي به آسمان خيره شده، جوجه تيغي كوچولو به او نزديك شد و پرسيد: "تو آسمون دنبال چي ميگردي تدي؟"
- "دنبال آخرين ستاره ي پاييز."
" براي چي؟"
" براي اينكه وقتي داره ميفته روي زمين، آرزوم رو بگم تا برآورده بشه."
جوجه تيغي گفت :"واقعا؟ پس منم با تو منتظر ميمونم تا آخرين ستاره ي پاييز بيفته."
همينطور كه تدي و جوجه تيغي آروم نشسته بودن و به آسمون نگاه ميكردن، صداي بازي و خنده ي موش كوچولو و خرگوش كوچولو به آنها نزديك و نزديكتر شد.
وقتي موش كوچولو و خرگوش كوچولو به تدي رسيدند گفتند: "تدي... جوجه تيغي... مياين باهم بازي كنيم؟"
جوجه تيغي كوچولو گفت: "نه... ما منتظر افتادن آخرين ستاره ي پاييز هستيم، تا آرزومون برآورده بشه."
خرگوش كوچولو و موش كوچولو به هم نگاه كردند و تصميم گرفتند اونها هم پيش تدي و جوجه تيغي منتظر بمونن.
سنجاب كه از بالاي درخت صحبت هاي آونها رو شنيده بود يكدفعه گفت: "بچه ها نگاه كنين، آخرين ستاره ي پاييز روي اين درخته!"
و آخرين برگي كه به درخت وصل بود و به شكل ستاره بود رو نشون داد.
تدي كه خيلي هيجان زده شده بود بلند شد و به ستاره نگاه كرد.
سنجاب گفت: "ميخواي آخرين ستاره رو برات بيارم پايين؟"
تدي گفت: "نه...نه... اگه تو به اون ستاره دست بزني، ديگه جادوشو از دست ميده و آرزوهامون برآورده نميشه."
سنجاب آروم آروم به سمت ستاره رفت تا اون رو از نزديك ببينه، همينطوري كه بهش نزديك ميشد، شاخه ي درخت لرزيد و برگ از شاخه جدا شد...
تدي، جوجه تيغي، خرگوش و موش همه با هم فرياد زدند: "نه....." و دويدن تا برگ رو بگيرن.
اما برگ به آرومي سقوط كرد و سرانجام به تيغ هاي جوجه تيغي گير كرد و همانجا ماند.
تدي  ايستاد و به ستاره نگاه كرد، با ناراحتي گفت: "ولي من ميخواستم آرزوم رو برآورده كنم. شما اومدين اينجا و نگذاشتين من به آرزوم برسم."
خرگوش كوچولو گفت: "آرزوي تو چي بود تدي كوچولو؟"
تدي گفت: "آرزوي من اين بود كه همبازي داشته باشم."
جوجه تيغي فرياد زد: "اوووو... تدي... آرزوي تو برآورده شده. ما همه با تو همبازي خواهيم بود. آرزوي من هم همين بود"
و اينطوري همه باهم شروع كردند به بازي كردن و از اينكه آخرين ستاره ي پاييز آرزوشون رو برآورده كرده خيلي خوشحال بودن.

داستان كوتاه كودكانه

خلاصه داستان كوتاه كودكانه

خلاصه داستان كودكانه

داستان هاي كودكانه

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۳:۱۱:۰۲

بهترين متخصص گفتار درماني در تهران چه كسي هست؟

سلام خدمت دوستان عزيز

دختر من، هانا، الان رفته توي چهارسال، حرف "ر" رو خوب تلفظ نمي كنه، جملاتش را تمام نمي كند. در صحبت هاش تمركز نداره. خيلي از هم مهدكودكي هاش رفتن براي گفتار درماني، يه سري ها خيلي خوب نتيجه گرفتن و يه سري ها تاثيري نداشته.

مثلا يكي از خانم ها ميگه من 40 جلسه گفتار درماني رفتم و نشده.

به نظر شما بايد دقيقا الان من چي كار كنم؟ يه مقداري از نظر نقدينگي در فشار هستم دوست دارم هزينه اي كه مي كنم قطعا درست نتيجه بده. لطفا راهنمايي م كنيد من بدونم بايد چي كار كنم دقيقا.

لطفا بهترين متخصص رو كه تجربه ش رو داشتيد به من معرفي كنيد.

بروزرساني شده: ممنون از همه كه برام بازخورد گذاشتيد خيلي بازخورد ها زياده شده و من نمي تونم ببينم كي كدوم بازخورد رو گذاشته چون جواب همديگر رو ميديد من نميدونم كي كجا جواب چه كسي رو داده. ميشه اگر موسسه اي خوبه روي همون موسسه پاسخ بدهيد كه من يك جا همه رو ببينم؟

بهترين متخصص گفتار درماني در تهران چه كسي هست؟

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۳:۰۹:۲۶
 

تعداد جلسات نوروفيدبك براي گفتار درماني چند جلسه باشد بهتر است؟

سلام دوستان عزيز

ممنون از سايت راديوكودك من قبلا سوالي در ارتباط با نوروفيدبك داشتم كه روي سايت مطرح نشد ولي سوال مشابهي بود كه من پاسخم رو از اون سوال تونستم بگيرم.

ولي يه سوال ديگر دارم واقعا براي "تعداد جلسات نوروفيدبك براي گفتار درماني" چه تعداد باشد خوب است؟

هر جلسه چه چيزهايي انجام مي شود و آيا در آخر نياز به روش هاي درماني ديگري مثل بازي درماني و گفتار درماني هست؟ چون من هرجا ميخونم مي گن بهتره روش مكملي براي اين قضيه استفاده كني.

 

تعداد جلسات نوروفيدبك براي گفتار درماني چند جلسه باشد بهتر است؟

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۳:۰۷:۳۴

درمان اختلالات گفتاري در كودكان + گفتار درماني كودكان

يكي از نگراني هاي والدين در ارتباط با كودكان خود اختلالات گفتاري و كلامي كودك خود است و از ما سوالات فراواني در ارتباط با گفتار درماني كودك 3 و 4 ساله خود دارند، ما در اين مطلب سعي كرده ايم تمام حيطه هاي مرتبط با گفتار درماني كودكان را پاسخ دهيم.

پيشنهاد مي كنيم اگر دسترسي به پزشك هاي گفتار درمان مناسب نداريد مطلب روش هاي گفتار درماني كودكان در منزل را ابتدا مطالعه كنيد.

كودكاني كه دچار اختلال گفتار هستند براي ارتباط با دنياي اطراف خود از روش هاي ديگري مثل زبان اشاره يا ساخت زبان جديد استفاده مي كنند. اين كودكان شايد در زمان كودكي با كمك والدين و اطرافيان بتوانند نياز ارتباطي كلامي خود را برطرف كنند اما زماني كه در جامعه بزرگتري مثل مدرسه قرار مي گيرند اين اختلال گفتار، مي تواند به يك مسئله بغرنج در بحث ارتباطي تبديل شود.

چند نمونه از اين اشكالات مي‌تواند در املا، انشا،، روخواني درس ها يا حتي مورد تمسخر قرار گرفتن همسالان خود و كودكان بزرگتر متبلور مي شود.

كودكاني كه مبتلا به مشكلات تكلم هستند از طرف خانواده و از متخصص مربوطه بايستي داراي حمايت‌هاي لازم براي غلبه بر اين مشكل باشند.

به هيچ عنوان اجازه ندهيد كه كودك شما به دليل مشكلات بياني و زباني مورد تمسخر و بي اعتنايي ديگران مخصوصاً همسالان خود قرار بگيرد.

چون بهرحال اختلال در گفتار شايد در كودكان مقطعي و زودگذر باشد اما كودكاني كه در سنين پائين داراي مشكلات تكلم هستند، در بزرگسالي دچار مشكلات كمتري در تكلم خود هستند.

اما اين نقيضه در دوران كودكي تاثيراتي بر روح و روان كودك مي‌گذارد كه در بزرگسالي در ابعاد مختلف خود را نمايان مي كند، اختلال ساده در گفتار يك كودك مي توانند به ابعاد ديگر شخصيت او اشاعه پيدا كرده و ضررهاي جبران ناپذيري به آن ها بزنند.

بين هوش كودك و اختلال در گفتار هيچ ارتباط وجود ندارد.

پس بدانيم اگر كودكي داراي مشكل صحبت كردن است به هيچ عنوان اين نشانه اي از كم هوشي او نيست. ما در تاريخ افرادي را مي شناسيم كه دانشمندان بزرگ زمان خود بودند اما در دوران كودكي مشكلات كلامي يكي از اصلي ترين مشكلات آنها بوده است.

در اين قسمت شما چند روش ساده براي درمان اختلالات گفتاري كودكان كه خانواده‌ها مي توانند در منزل با كودك خود انجام دهند را توضيح داده و روشهاي انجام آنها را به تفضيل همراه با فايل هاي صوتي مشاورين مربوطه در اختيار شما قرار دهيم پس از مطالعه متن هاي مورد نظر مي توانيد به فايل هاي صوتي مراجعه كرده و تمرين هاي مناسب را قدم به قدم با كودك خود انجام دهيد.

استفاده از كارت ها براي درمان اختلال گفتار

كارت هاي مقوايي در اندازه هاي مناسب مهيا كنيد كه روي هر كدام از آنها يكي از حروف الفباي فارسي نوشته شده است و از كودك بخواهيد آن حروف را تلفظ كند. اگر كودك شما هنوز به مدرسه نرفته است شما مي توانيد با نشان دادن شكل حرف مورد نظر و تلفظ آن به كودك كمك كنيد تا بتواند علاوه بر ياد گرفتن حروف الفبا تلفظ آنها را هم نيز بياموزد زيرا يادگيري حروف الفبا از هماهنگي ميان تلفظ حروف و تصوير آنها در قدم اول ناشي مي شود، يعني كودك با ديدن يك حرف به مرور زمان متوجه مي شود كه تلفظ آن چيست.

اما بدانيد كه هدف از كارت هاي بازي يادگيري الفباي فارسي نيست و هدف ما فقط و فقط تلفظ صحيح حروف است. شما مي توانيد بر روي كارتهاي مربوطه نيز عكس هايي از اشيا و حيوانات قرار دهيد كه همه كارت هاي مربوطه با آن حرف شروع مي شوند.

براي مثال اگر قرار است حرف ش را به كودك خود آموزش دهيد مي توانيد كارتي كه بر روي آن حرف ش نوشته شده است را به كودك نمايش داده و كارت هايي با تصاوير زير را نيز به او نمايش بدهيد.

 • شير جنگل
 • شتر
 • شمع
 • شيشه
 • شير آب
 • شكر

در مدل ديگري از اين بازي ميتوانيد از كودك بخواهيد كارت مربوط به شتر، شير جنگل، شير خوراكي را پيدا كند.

سعي كنيد اين بازي را حتما چند نفري با كودك خود انجام دهيد. هر روز قسمتي از زمان خود را بدون انجام هيچ كار ديگري به بازي كارت با كودك خود اختصاص دهيد. در اين بازي مادر و پدر دو ركن اصلي را بازي كنند و پس از آن اگر كودك داراي خواهر يا برادر ديگري هم هست بهتر از او هم با تمركز كافي به مدت مشخص با كودك شما همزمان و توأمان وارد بازي شود.

استفاده از آينه براي درمان اختلال گفتار

يكي ديگر از راههاي درمان مشكلات تكلم در كودكان استفاده از آينه است براي مثال كودكي كه به درستي نمي‌تواند حرف سين را تلفظ كند ميتواند نوع قرارگيري زبان خود را در هنگام تلفظ اشتباه اين حرف در آينه مشاهده كرده و سعي كند زبان خود را براي تلفظ درست در جاي مناسب خود قرار دهد و پس از آن مبادرت به بيان حرف سين بكند.

آينه مي تواند يك از بهترين جايگزين ها براي كودكاني باشد كه نوك زباني حرف مي زنند به دليل اينكه نوك زبان حرف زدند به دليل قرارگيري اشتباه زبان در دهان است.

استفاده از روش تكرار براي درمان اختلال گفتار

يكي ديگر از موثرترين تمرينات براي رفع مشكلات زبان در كودكان قصه است با كودك خود راه هاي تكرار يك كلمه را بسيار امتحان كنيد.

استفاده از قصه و شعر براي درمان اختلال گفتار

از راه ها و آموزش هاي غير مستقيم استفاده كنيد براي مثال قصه هايي كه در آن واژه هايي وجود دارد كه كودك براي تلفظ آنها بايد تمرين تلفظ آن كلمه را نيز انجام دهد. كودك نمي تواند واژه ي شين را درست بيان كنند به همين دليل براي او داستاني تعريف كنيد كه در آن موجودي مانند شتر يا شير جنگل وجود دارد و از او بخواهيد كه اين داستان را در روزهاي آتي براي شما يا افراد خانواده و دوستان تعريف كنند و از آنها بخواهيد كه با صبوري به تمام صحبت هاي كودك گوش فرا دهند و اجازه دهند كه كودك به صورت كامل داستان را با بيان حتي غلط خود انجام دهد كه اين روش مي‌تواند به مرور زمان باعث شود كه كودك در تلفظ كلمه مربوطه متبحر شود و پس از تلفظ غلط سعي كنيد شما درست كلمه را بصورت آرام بيان كنيد تا كودك از تعريف قصه و داستان به دليل ايرادگيري هاي شما فاصله نگيرد هم متوجه تلفظ اشتباه خود شود.

شنيدن و بيان قصه و شعر هر دو از راه هاي بسيار قوي براي حل مشكلات تكلم در كودكان هستند. تعريف داستان براي كودكان مي تواند شخصيت آنها را در بعدهاي مختلف تقويت كند، اما در اين مطلب ما به مسئله بهبود گفتار كودكان از طريق داستان و قصه مي پردازيم.

از كودك خود بخواهيد براي شما هر زماني كه فرصت هست داستاني حتي خيال اي بسازد و براي شما تعريف كند. داستان گويي هم تكرارهاي مورد نظر شما را در خود دارد هم كودك با صحبت كردن مي تواند اعتماد به نفس لازم خود را كسب كرده و برون ريزي كند.

خواندن كتاب براي درمان اختلال گفتار

اين روش درماني يكي از عام ترين روشهاي درماني است اما براي كودكان سنين ۶ سال به بالا بيشتر توصيه مي شود. به خاطر اينكه كودك بايد حتما تسلط لازم را به حروف، كلمات، عبارات و جملات فارسي داشته باشد.

كودكاني كه در تلفظ كلمات مشكل دارند با خواندن كلمات مي‌توانند به تلفظ درست آن ها دست پيدا كنند.

لزوما اختلالات گفتار كودكان در لكنت و تلفظ اشتباه حروف و كلمات خلاصه نمي شود. برخي كودكان داراي دايره لغات لغات محدودي هستند و با همين دايره لغات مي‌خواهم منظور خود را به ديگران برسانند در صورتيكه براي رساندن منظور درست به هم سن و سال هاي خود هم نيازمند واژگان بيشتري است.

قسمتي از اين واژگان همانطوري كه قبلا بيان شد مي تواند از طريق گوش كردن به قصه ها و داستان هاي صوتي و از طرف ديگر صحبت با مادر و پدر خود صورت پذيرد.

به همين دليل خواندن مي تواند كمك بسياري به كودكان براي يادگيري كلمات عبارات و جملات بيشتر كرده كه به تقويت ارتباط كودكان با محيط اطراف منجر شود.

نوك زباني حرف زدن كودكان

حدود 1 درصد جامعه دچار نارواني گفتار هستند، در كودكان اين آمار به 5 تا 7 درصد مي رسد. اصولا اين نارواني مدت دار نيست مگر اينكه ترس، تب، تشنج و عواملي از اين دست سبب ماندگاري آن شود.

نوك زباني صحبت كردن كودكان بي توجهي به درمان بموقع اختلالات گفتاري در كودكان است. اگر اين مشكل برطرف نشود در دوران مدرسه در دروس ديكته نويسي و رونويسي دچار مشكل مي شوند كه البته مي توان با آموزش و گفتار درماني به آن ها مانع افت تحصيلي شان شد.

گفتار درماني را همين امروز انجام دهيد

اگر درمان اختلالات گفتاري به سنين بالاتر (بعد از 4 سال) موكول شود، كودك به تدريج دچار پرخاشگري، اختلال تلفظ و اختلال يادگيري و آموزش در مدرسه مي شوند.

بسياري از اختلالات كودكان تا 7 و 8 سالگي مرتفع مي شوند اما هرچه زودتر اين اتفاق بيفتد تاثيرات اين اختلالات به ابعاد ديگر شخصيت كودك نفوذ نمي كند.

پس حتما تا قبل از 4 سالگي با مراجعه به گفتار درمان سعي كنيد اختلال در تلفظ تمامي كلمات را در كودك خود برطرف كنيد.

درمان اختلالات گفتاري در كودكان + گفتار درماني كودكان

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۵۴:۳۴
 

روش هاي گفتار درماني كودكان در منزل

در اين قسمت ما دو روش كلي براي گفتار درماني كودكان در منزل ارائه مي دهيم اولي روشي تجربي و گردآوري تمام روش هاي گفتار درماني در منزل است و دومي مقاله اي علمي در توسعه روش هاي گفتار درماني كودكان در منزل است.

در اين قسمت شما روش اول گفتار درماني كودكان در منزل را مطالعه خواهيد نمود.

گفتار درماني در منزل توسط والدين

مهمترين قيمت گفتار درماني در منزل حمايت كامل والدين از كودك خود است تاحدي كه از هرگونه نظر منفي درباره كودك را از تلفظ اشتباه كلمات گرفته تا لكنت زبان جلوگيري به عمل بياورند.

سعي كنند نه تنها فشاري به منظور گفتار بهتر، بر روي كودك نياورند؛ بلكه كودك خود را تشويق به صحبت كردن كنند.

افرادي كه در شهرهاي بزرگ زندگي مي كنند دسترسي لازم به پزشكان متخصص را دارند اما خانواده هايي كه در مناطق محروم هستند نيازمند اطلاعات بيشتر درباره گفتار درماني كودكان در منزل هستند به همين دليل در اين قسمت طي چند تكنيك ساده خانگي سعي مي كنيم گفتار درماني خانگي را شرح و بسط بدهيم.

توجه داشته باشيد به دليل اهميت اين مطلب بروزرساني هايي در محتواي اين صفحه انجام خواهيم داد تا بصورت كامل بتوانيم تمام روش هاي گفتار درماني كودكان در منزل را پوشش دهيم.

درمان خانگي گفتار درماني از طريق گفت و گو با كودك

از هر فرصتي براي گفت و گوي با او استفاده كنيد. از هر اتفاق روزمره ساده عبور نكنيد، شايد اتفاقات براي شمايي كه بارها اتفاقات مشابه را ديده ايد پيش پا افتاده باشند اما براي كودكان شما كه هر اتفاق تجربه اي جديد در زندگي آن هاست، تجربيات جالب و پر ارزشي هستند.

در اين قسمت ما چند نمونه از اين روش هاي شروع گفت و گو با كودك را بيان مي كنيم و شما نيز هر نكته اي به ذهنتان رسيد براي ما در بازخوردها بيان كنيد تا ما در اين قسمت مطلب با نام شما اضافه كنيم.

 • درباره انتخاب ناهار يا شام با او صحبت كنيد، پسرم / دخترم به نظرت امشب شام چي بخوريم؟ چرا اين غذا رو دوست داري؟ دوست داري چي توش بريزم؟ به نظرت گربه ها هم غذاي ما رو دوست دارند؟ كبوترها چطور؟
 • به او مسئوليت دهيد و درباره انجام مسئوليت مربوطه با اون صحبت كنيد. دانه ريختن براي پرندگان و غذا دادن به گربه ها از مي تواند مسئوليتي ساده باشد كه بسيار مي تواند باعث گفت و گو با كودك شما شود. براي مثال: چند تا گربه بودند؟ همه غذاشون رو دوست داشتند؟ همشون كامل غذاشون رو خوردند؟ سر غذادعواشون نشد و ... .
 • در كارهاي خانه به او مسئوليت بدهيد مثلا تميز كردن گاز، شستن ظرف هاي محدودي مثل ليوان ها و در قالب اين فعاليت ها سعي كنيد با او در گفت و گو را باز كنيد.
 • اگر كودك شما به خانه فاميل، دوستان يا مهدكودك براي بازي مي رود سعي كنيد فرصتي تمام و كمال به او اختصاص بدهيد تا درباره اتفاقات امروز با شما صحبت كند.
 • وانمود كنيد به يكديگر تلفن كرده ايد و دقيقه ها از اين طريق با او تعامل كنيد.

در تمام تكنيك هايي كه ما بيان مي كنيم، زماني كه كودك با شما صحبت مي كند، سعي نكنيد خود را مشغول كار ديگري كنيد. كاملا به او گوش كنيد، ۱۰۰% حواس شما پيش كودكتان باشد.

گفتار درماني در منزل با بازي هاي تعاملي - كلامي

يكي از بازي هاي قديمي يك شئ بين افراد جابجا مي شد بصورتي كه هر كسي شي را به نفر كناري خود مي داد و اين شي دست به دست مي شد تا برسد به دست نفر آخر.

حال همين ايده را گسترش داده و از اين ايده در اين بازي استفاده كنيد، همگي بازيكنان دور هم نشسته و نفر اول به نفر دوم كلمه اي را مي گويد، افراد در گوش هم ديگر كلمه؛ عبارت يا جمله اي را تكرار مي كنند، اين جمله بين افرادي كه در آن داير نشستند جابجا ميشه تا آخر به گوش نفر آغازگر برسد.

اين بازي باعث مي شود كودكان تمام تلاش خود را براي انتقال مفاهيم انجام دهند.

گفتار درماني در منزل با آينه

برخي حروف به دليل قرارگيري اشتباه فك و زبان اتفاق مي افتد شما مي توانيد با استفاده از آينه به كودك خود آموزش دهيد كه موقع تلفظ يك حرف زبان خود را در كجاي دهان خود قرار دهد.

براي مثال زماني كه قرار است كلمه "سين" تلفظ شود اگر زبان به دندان بالا جلو بچسبد صداي "سين" اصطلاحا نوك زباني مي شود اما اگر در هنگام تلفظ اين حرف نوك زبان به دندان هاي پائيني بچسبد حرف "سين" به درستي بيان مي شود.

بررسي اينكه زبان كودك به دندان هاي بالايي برخورد دارد يا پائيني و انتقال اين مفهوم به كودك همگي از طريق آينده راحت تر انجام مي پذيرند.

گفتار درماني در منزل با آينه
گفتار درماني در منزل با آينه

گفتار درماني در منزل با جدول زمان و دليل وقوع

سعي كنيد طبق يك جدول دليل مشكلات كودك را پيدا كنيد. از اين طريق مي توانيم كودك خود را ارزيابي كنيم.

يك جدولي داشته باشيم كه در آن زمان و دليل وقوع يك مشكل گفتاري كودك را بنويسيم.

دليل و زمان هايي به وجود آمدن تاخير در گفت و گوي كودك را بنويسيد.

حتي كودكاني كه كلمه يا عبارتي را در جمله بندي هاي خود بسيار تكرار مي‌كند، حتماً عملي كه باعث اين عكس العمل شده است را بنويسيم.

گفتار درماني از طريق محدود كردن تماشاي تلويزيون

در تحقيقي كه در دانشگاه JAMA انجام شده است كودكاني كه مدت طولاني اي تلويزيون نگاه مي كنند پيشرفت آن ها در تلفظ كلمات كندتر خواهد بود به همين دليل سعي كنيد كودكتان كه داراي اختلال گفتاري است را از تلويزيون دور نگاه داريد.

گفتار درماني در منزل از طريق خواندن مطالب

اگر كودك شما بالاي سن ۶ يا ۷ سال هست، شما مي توانيد براي كودك خود كتاب‌هاي مناسب را خريداري كرده و از كودك بخواهيد اين كتاب ها را مطالعه كنند.

اين كتاب ها علاوه بر آموزش كلمات جديد به كودك امكان تكرار كلمات ياد گرفته قبلي را نيز مي دهد.

قصه درماني يكي از قوي ترين راه هاي درمان كودكان داراي اختلالات حسي است، قصه ها قدرتي دارند كه بصورت غيرمستقيم مي تواند در مرحله اول كودك را درباره مشكل خود مطلع كند و پس از آن كودك را آماده پذيرش درمان بكند.

گفتار درماني در منزل از طريق قصه صوتي كودكانه

قصه هاي صوتي كودكانه مناسب كودك خود را پيدا كرده، براي كودك خود قصه صوتي پخش كنيد.

قصه صوتي مي‌تواند حجم بسيار زيادي از اطلاعات را در لحظه به كودك منتقل كند به همين دليل با گوش دادن به قصه هاي صوتي مرتبط با روحيات كودك؛ علاوه بر گسترش دايره لغات خود، كودك مي تواند كلمات جديدي را از طريق شنوايي ياد گرفته و به نحوه تلفظ آنها دست پيدا كند.

گفتار درماني در منزل با شروع از مشكلات ساده تر

در بالا جدولي توضيح داده شد كه طي آن اختلالات گفتاري كودك به همراه زمان و دليل وقوع آن نوشته شده است.

از آسان ترين ها شروع كرده و سعي كنيد آن ها را برطرف كنيد. آسان ترين اختلالات هم به كودك فشار كمتري مي آورد هم در زمان كوتاه ترين اتفاقات مورد نظر مي افتد.

اگر كودك شما در بيان يك جمله اشكال دارد جمله را به كلمه تبديل كرده؛ حروف هر كلمه را با كودك تمرين كرده بعد سعي كنيد كودك كلمه مورد نظر را بيان كرده و در آخر كودك ميتواند روان تر جمله مربوطه را بيان كند.

گفتار درماني در منزل از طريق حركات لب

يكي از تمرين هاي بازيگران و گويندگان حرفه اي ورزش لب براي بيان برخي آواها هستند. براي مثل آواي eee، ooo، ooe، eeo و ... مي تواند تركيب هاي بسياري براي تمرين الگوهاي بيان حروف صدادار و بي صدا است.

حتي مي توانيد اين تمرين را با روش آينه يا روش كارت بازي كه در قسمت بعدي توضيح خواهيم داد تركيب كرده و به جذابيت هاي اين بازي اضافه كنيد.

چند نمونه از اين واژگان در قسمت زير آورده شده اند تا شما بهتر با ليست عبارت هاي مناسب ورزش زبان آشنا شويد. شما مي توانيد اين كار را براي تمامي حروف الفبا انجام دهيد.

 • آآآآ / اوووو / ايييي
 • ت ت ت / د د د د د د / پ پ پ پ / س س س / ز ز ز / ش ش ش
 • آآآي - واي - هاي - باي - جاي
گفتار درماني در منزل از طريق حركات لب
گفتار درماني در منزل از طريق حركات لب

گفتار درماني در منزل از طريق كارت بازي

كارت بازي از بهترين روش هاي گفتار درماني در منزل است. قبلا در ارتباط با كارت بازي بصورت تفضيلي توضيح داده شده است و دلايل بي نظير اين روش نيز به شما پيشنهاد داده شده است.

در اين قسمت توضيح مختصري درباره اين روش بازي مي آوريم. دسته اول كارت ها، كارت هايي با حروف الفباي فارسي تهيه كنيد. دسته دوم كارت ها، كارت هايي با حيوانات يا اشيايي كه با حروف مختلف فارسي شروع مي شوند نيز آماده داشته باشيد.

در تعامل با كودك كارت مربوطه را به اون نشان داده و از او بخواهيد اسم حيوان يا اشياي روي كارت را بيان كند.

از طرف ديگر مي توانيد اسم يك حيوان را به كودك گفته و از او بخواهيد حيوان مورد نظر را پيدا كند.

اين بازي علاوه بر گفتار درماني مي تواند به بهبود هوش كودك نيز كمك كند.

براي مطالعه بيشتر درباره كارت بازي روي لينك روبرو كليك كنيد (گفتار درماني از طريق كارت بازي).

 

فعاليت هايي كه مرتبط با دهان است مي تواند عضلات دهان كودك را تقويت كند. ما قصد داريم در چند قسمت پائين درباره اين فعاليت ها صحبت كنيم.

گفتار درماني از طريق ساخت حباب

ساخت حباب مي تواند به كودك در كنترل مقدار هواي خروجي از دهان بوسيله عضلات صورت و لب كمك كند.


گفتار درماني از طريق ساخت حباب

گفتار درماني از طريق ساز دهني

همانند حباب ساز دهني هم وسيله اي براي كنتزل لب، اندازه تنفس، اندازه باد خروجي و صد البته عضلات صورت كودك شود.

گفتار درماني از طريق در آوردن اداي شير

يكي از روش هاي نرمش صورت در ورزش يوگا درآوردن صورت اداي شير در حال غرش است. اگر در گوگل عبارت Yoga lion را سرچ كنيد تصاوير بسياري در اين باره خواهيد ديد كه تمرين بسيار مناسبي براي تقويت عضلات صورت مخصوص زبان براي كودكان است.


حركت شير در يوگا براي كودكان

گفتار درماني در منزل از طريق خوراكي

تا بدين جا متوجه شديد كه چندين روش براي گفتار درماني كودكان دقيقا مرتبط با عضلات صورت و بدن آن هاست. پس يكي ديگر از اين ورزش ها حركت زبان بيرون از دهان مي تواند باشد. حركت شير حركت ساده براي اين عمل است اما در اين روش مي خواهيم حركت چرخشي زبان در خارج از دهان را نيز به كودك آموزش دهيم.

قطعا آموزش غير مستقيم به كودك مي تواند در همه جهات لذت بخشي بيشتري داشته باشد بخاطر همين بايستي براي جذب كودك در اين روش از خوراكي هاي مورد علاقه اش استفاده كنيم.

خوراكي شيرين يا ترش مورد علاقه او را به دور لبانش بماليد و بگذاريد با حركت زبان آن ها را بخورد.

همانطوري كه تداعي مي كنيد اين روش از بهترين روش هاي گردنش زبان در دهان براي كودكان است.

گفتار درماني در منزل از طريق نوشيدن مايعات از طريق ني

حتما برايتان پيش آمده كه نوشيدن مايعات از طريق ني زماني كه مايعات داراي غلظت بيشتري باشد سخت است، گلو و زبان كودك را به راحتي مي تواند درگير كند.

پس در منزل نوشيدني هايي درست كنيد كه غلظتي دارند كه براي كودك چالشي هستند.

گفتار درماني از طريق ايجاد محدوديت در دسترسي

اين كار را با وسائلي انجام دهيد كه مي دانيد كودك به آن ها نياز اساسي در طول روز دارد بخاطر همين كودك بايد براي دسترسي به آن ها از شما درخواست كند. كودكان بيشتر براي چيزي كه مي خواهند تمايل دارند صحبت كنند.

تشويق كودك

تمام مراحل بالا تنها در زماني قابل پيگيري و انجام مداوم از طرف كودك هستند كه با هر پيشرفتي، از تلاش آن ها قدرداني شود و به كودك بيان شود كه چقدر تلاش او ارزشمند است.


روش دوم گفتار درماني كودكان در منزل

 • تنظيم برنامه درمان در منزل
  • زمان خاصي در طول روز به عنوان زمان گفتار مشخص كنيد. اين زمان بايد بدون هيچ مداخله خارجي اي به كار خود ادامه دهد.
  • براي بچه هاي بزرگتر برنامه اي تنظيم كنيد. اين كار را بطور معمول انجام دهيد.
  • جلسات ابتدايي را بسيار كوتاه در نظر بگيريد تا كودك با روش درماني سريع تر اخت بگيرد.
  • سعي كنيد هر سري جلسه را در يك فضاي متفاوت در منزل انجام دهيد.
  • در صورتي كه فرزند شما نمي خواهد در پروسه گفتار درماني با شما همكاري كند، به او اجازه فرار ندهيد. اگر در زمان و انرژي كم هستيد، فقط فرزندتان به مدت زمان يك دقيقه در برنامه نگه داريد.
  • به كودكان توضيح بدهيد امروز چه كارهايي انجام داديد و دليل انجام هر كار شما چه بوده است.
 • برنامه ريزي هر جلسه درمان را مهيا كنيد
  • براي هر جلسه درمان يك قابليت در نظر داشته باشيد كه كودك در انتهاي جلسه به آن قابليت دسترسي پيدا كند.
  • يك فعاليت براي هر جلسه انتخاب كنيد كه ما ليستي از فعاليت هاي مناسب را به شما پيشنهاد مي كنيم. (فعاليت هاي هفتگي مناسب براي كودكان).
  • در انجام هر پروسه به كودكتان 5 دقيقه زمان بدهيد.
  • براي اتمام يك فعاليت به كودكتان پاداش جذابي بدهيد.
 • شروع جلسه
  • به كودكان خود تضيح دهيد كه قرار است در اين جلسه چه كاري انجام دهيد و دليل آن چيست.
  • كودك بايد بداند در اين جلسه قرار است روي چه مسئله اي تمركز كند.
  • به كودك بگوييد قرار است چه كارهايي انجام دهد و براي اتمام يك فعاليت چه شروطي دارد.
  • زمان شروع هر فعاليت را مناسب در نظر بگيريد نه انقدر زياد كه كودك تلاشي براي سريع انجام دادن نكند و نه انقدر كم كه به كودك استرس منتقل كند.
 • جلسات در قالب آموزش هاي غير مستقيم و جذاب همراه با بازي باشند
  • آموزش در قالب بازي
  • تكه اي ميوه يا تنقلات در حين انجام درست يك فعاليت به او بدهيد
  • در نسشتن موقع كار حالت يوگا داشته باشيد
  • از بازي هاي گوشي و تب لت براي بهبود قابليت ها استفاده كنيد
  • اجازه بديد كودكانتان معلم شما باشند
  • كارهاي آن ها را در گوشه كنار خانه پنهان كنيد و اجازه بديد آن ها را پيدا كنند.
  • زماني كه در حال كار هستيد مي توانيد از فايل هاي صوتي و ويدئوهاي تصويري جذاب استفاده كنيد.
  • زماني كه در حال فعاليت هستند از آن ها عكس بگيريد
  • كارهاي آن ها را در اتاق هاي تاريك بچسبانيد و بگذاريد با چراغ قوه آن ها را پيد اكنند.
  • خروجي فعاليت هاي آن ها را روي ديوار قرار داده و با دارت به وسط آن ها بزنيد. بيشتر منظور فعاليت هايي هست كه براي بازي با دارت انجام داده ايد.
 • مطمئن شويد باز مي توانيد كودكان خود را وارد بازي كنيد
  • هر تلاش كوچكي از آن ها را ارج بنهيد.
  • هميشه جلسات را با موفقيت كودكان به پايان برسانيد.
  • اگر فعاليتي سخت است، برگرديد يك فعاليت راحت تر را پيدا كنيد و دوباره شروع كنيد به انجام فعاليت جديد.
  • پيشرفت آن ها را بصورت تصويري بكشيد و به آن ها نمايش دهيد.

منبع: سايت زبان گفتار كودكان

روش هاي گفتار درماني كودكان در منزل

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۵۲:۴۴

سن مناسب كودك براي گفتار درماني

گفتار درماني زوشي درماني براي بهبود و برطرف كردن اختلالات گفتار، درك زبان و همچنين درمان اختللات بلع ميباشد. در سايت راديو كودك چندين مقاله درمورد گفتار درماني و موضوعات مرتبط به آن در صفحه ي مقالات گفتار درماني كودكان قرار داده شده است.

به خاطر داشته باشيد اگر احتياج به درمان اختلالات گفتاري داريد بهترين كار مراجعه به درمانگر مربوطه و درمان اصولي مشكل است و به هيچ وجه به تنهايي اقدام به درمان كودك خود ننماييد.

سن مناسب كودك براي گفتار درماني

كودكان و خردسالان نوپا با انواع روش ها، گفت و گو و معاشرت خود را آغاز مي‌كنند. بعضي ها در يك دقيقه بسيار صحبت كرده و برخي كم حرف‌تر هستند. هم‌چنين بعضي كودكان در ابتدا تنها كلمات كليدي مانند: بله يا نه، را ياد مي‌گيرند، در حالي كه به نظر مي رسد برخي ديگر كلمات بيشتري مي آموزند.

اين تفاوت در يادگيري كودكان، راه حل مناسب براي قضاوت و مشخص كردن مشكلات گفتاري در آن‌ها نخواهد بود. با اين حال توجه به روند رشد گفتاري كودك و تشخيص نياز آن به گفتار درمانگر، همچنين تعيين سن مناسب كودك براي گفتار درماني براي والدين كمي دشوار است.

بعضي از والدين نسبت به گفتار درماني مطمئن نيستند، اما بايد بدانيد كه گفتار درماني يك منبع فوق العاده است. رفتن نزد گفتاردرمانگر به اين معنا نيست كه مشكلي اساسي وجود دارد. اين فقط يك راه و ابزار موثر براي كودك شماست كه بتواند از توانايي هاي خود براي برقراري ارتباط و بيان كلمات استفاده كند. گفتار و زبان به طور ذاتي با ديگر انواع راه‌هاي برقراري ارتباط اجتماعي، مرتبط هستند.

بسياري از والدين فراموش مي كنند كه با توجه به نشانه هاي رفتاري و زباني كودك خود در سه ماهگي، مي‌توانند متوجه مشكلات گفتاري او شوند. مهم است به ياد داشته باشيد كه گفتار درماني مي‌تواند يك اصطلاح گمراه كننده باشد. گفتار درمانگر در حقيقت به تمام جنبه هاي ارتباطي از جمله ارتباطات غير كلامي نيز كمك مي‌كند و اين مسئله صرفا منحصر به مشكلات گفتاري و كلامي نخواهد بود.

عموما كودكان در سن ۱۲ ماهگي صحبت كردن را آغاز مي كنند. گاهي نيز در حدود ۱۸ ماهگي حرف زدن را شروع خواهند كرد و اين مسئله جاي نگراني ندارد. قبل از يك سالگي كودك مي‌تواند صحبت ديگران را درك كند و در ۱۸ ماهگي كودك مي‌تواند از كلمات به صورت جمله بندي استفاده نمايد.

در حالت كلي تا سن ۴ سالگي شاهد رشد گفتاري كودك و بهبود توانايي هاي او خواهيم بود. در ادامه مطلب براي ارزيابي كودك و تشخيص نشانه‌هاي مشكلات گفتاري در آن، توانايي هاي رفتاري و گفتاري كودك را در سنين مختلف توضيح خواهيم داد.

۰ تا ۳ ماهگي:

در سه ماه اول كودك بايد لبخند بزند و يا به سادگي نسبت به صحبت كردن ديگران واكنش نشان دهد. همچنين كودك براي برقراري ارتباط از تماس چشمي بهره مي برد. در اين سن كودك به صداها واكنش نشان داده و مي تواند صداي والدين خود را تشخيص دهد. همچنين با تغيير صداي گريه، خواسته هاي خود را بيان مي‌كند.

در صورت عدم برقراري تماس چشمي و يا لبخند نزدن، والدين بايد نسبت به روند رشد گفتاري كودك خود توجه بيشتري نشان دهند.

چهار تا شش ماهگي:

بين ۴ تا ۶ ماهگي نوزادان با آوا و نت هاي صدا خود را آزمايش كرده تا بتوانند با ديگران ارتباط برقرار كنند. در حقيقت صداهاي نامفهومي مانند گوگو يا كوكو از خود در مي آورند. در اين سن كودك هنگام هيجان يا ناراحتي صداي خود را تغيير داده و نسبت به تغيير صداي اطرافيان عكس العمل نشان مي‌دهد.

كودك به وسايل بازي صدادار و موسيقي توجه بيشتري نشان داده و هنگام بازي و در زماني كه تنهاست صداهاي خاصي از خود ايجاد مي كند. چنانچه در اين سن، كودك آوايي بيان نكند، بهتر است والدين به يك گفتار درمانگر مراجعه نمايند.

۷ تا ۱۲ ماهگي:

در اين سن كودكان صداهاي اطراف را با دقت گوش داده و تحليل مي كنند. علاوه بر آن كلماتي مانند: ماما يا بابا را كم كم مي‌آموزند و توانايي ارتباط با ديگران در آنها بيشتر مي‌شود. همچنين به بازي هاي مختلف مانند: بازي داكي علاقه پيدا مي‌كنند و با حركات بدن با ديگران ارتباط برقرار كرده و به آنها پاسخ مي‌دهند. اگر فرزند شما به طور قابل توجهي ساكت‌تر از همسالان خود باشد بايد به آن توجه كرده و از گفتار درمانگر كمك بگيريد.

در حالت كلي كودك بين ۳ تا ۱۲ ماه بايد با صداي بلند، حركات و بازي كردن، به برقراري ارتباط با ديگران بپردازد. اگر چنين نيست بهتر است هر چه زودتر براي برطرف كردن مشكل، به گفتار درمانگر مراجعه كنيد.

۱۲ تا ۱۸ ماهگي:

در اين مرحله معمولا كودكان انتظار دارند كه اولين كلمات خود را ياد بگيرند. واژگان آنها بسيار محدود بوده اما بايد بتوانند حداقل چند كلمه را بيان كنند. در اين مرحله انتظار مي‌رود كه كودك از حركات زيادي استفاده كند. مانند: اشاره كردن يا تكان دادن سر خود، و نيز فعالانه با ديگران ارتباط برقرار نمايد.

۱۸ تا ۲۴ ماهگي:

تا سن دو سالگي دايره واژگان كودك گسترش يافته و كودكان بايد به طور منظم كلمات جديد را ياد بگيرند. همچنين از تركيب كلمات در كنار هم استفاده كنند. در اين سن كودك هنوز نمي تواند جملات را به صورت كامل تشكيل دهد، اما تا اندازه‌اي متوجه خواهد شد كه مي‌تواند براي انتقال يك پيام مانند: اسباب بازي من، كلمات را با هم تركيب كند.

كودك در اين سن نسبت به سوالات ديگران واكنش نشان داده و مفهوم سوالات ساده را متوجه مي‌شود. همچنين علاقه دارد به شعر و داستان گوش دهد. تا سن ۶ سالگي تلفظ اشتباه كلمات بسيار طبيعي است اما شما بايد صحبت فرزند خود را بدون هيچ گونه مشكلي متوجه شويد. چنانچه كودك در اغلب اوقات به دشواري منظور خود را برساند، بايد به يك گفتار درمانگر مراجعه كنيد.

۲ تا ۴ سالگي:

در اين سن كودك از تركيب كلمات براي بيان منظور خود استفاده كرده و عبارات دو بخشي را متوجه مي‌شود. همچنين با نام بردن يك شي به دنبال آن مي‌رود. در اين مرحله بايد مشخص شود كه آيا فرزند شما مشكلات گفتاري دارد يا خير؟ شايد يكي از نشانه‌هاي اصلي، داشتن دايره واژگان محدود و عدم تركيب كلمات با يكديگر است.

سطوح پايين تعامل و عدم برقراري ارتباط، نشانه ديگري از مشكلات گفتاري است كه مي تواند در مدلهاي مختلف ظاهر شود. مانند:

 • اشاره نكردن به تصاوير، زماني كه عكس مورد نظر از كودك پرسيده مي‌شود.
 • پاسخ ندادن به سوالات (يا پاسخ دادن با كلمات تكراري سوال)
 • استفاده مكرر از كلمات اشتباه
 • عدم درك اطلاعات و راهنمايي‌هايي مانند: نگاه كردن به آنجا و يا دوستت اينجا است.

در عين حال، تلفظ اشتباه كلمات هنوز طبيعي است. اما دو علامت اصلي مشكلات گفتاري شامل تلفظ اشتباه حروف صدادار و استفاده كم از حروف صامت است.

اگر روند رشد زباني كودك استاندارد نباشد، ممكن است كمي نگران كننده به نظر برسد. اما اين مسئله قطعي نخواهد بود. دلايل زيادي وجود دارد كه نشان مي‌دهد ممكن است روند رشد زباني كودك كندتر از حد معمول باشد، با اين حال تأثيري بر كيفيت زندگي آن در بلند مدت نگذارد.

اما در نهايت بهتر است هر گونه مشكل بالقوه را در اسرع وقت برطرف كنيد. بنابراين اگر گمان مي‌كنيد فرزندتان مشكل گفتاري دارد، او را نزد يك گفتاردرمانگر ببريد.

علائم مشكلات گفتاري و يا تاخير در گفتار چيست

چنانچه كودكي به صدا پاسخ ندهد و يا آوا و صدايي نداشته باشد، بايد از طرف پزشك معاينه گردد. اما اغلب تشخيص اين مسئله كه كودك يك مشكل اساسي دارد و يا فقط كمي ديرتر به حرف مي‌افتد و زبان باز مي‌كند، براي والدين دشوار است. با مشاهده موارد زير بهتر است به گفتار درمانگر مراجعه كنيد:

 • تا ۱۲ ماهگي: از حركات استفاده نمي كند. مانند: اشاره كردن يا دست تكان دادند به عنوان باي باي.
 • تا ۱۸ ماهگي: ترجيح مي‌دهد براي برقراري ارتباط بيشتر اصوات را بيان كند.
 • تا ۱۸ ماهگي: تقليد صداها براي كودك دشوار است و نيز با درك درخواست هاي كلامي ساده مشكل دارد.
 • تا ۲ سالگي: فقط قادر است كلمات و حركات را تقليد كند و نمي تواند به صورت مستقل كلمات يا عبارات را توليد نمايد.
 • تا ۲ سالگي: فقط از صدا يا كلمات خاص به طور مكرر استفاده مي كند و براي برقراري ارتباط بيشتر و يا بيان نيازهاي فوري خود، نمي‌تواند از زبان گفتاري بهره ببرد.
 • تا ۲ سالگي: دستورهاي ساده را نمي تواند دنبال كند.
 • تا ۲ سالگي: صداهاي غير معمول ايجاد مي كند.(صداهاي گوش خراش يا صداهايي از بيني)

دلايل تأخير در گفتار چيست

تاخير در گفتار كودك در حال رشد، ممكن است بر اثر اختلالات دهاني مانند: مشكلات زبان و يا كام (سقف دهان) باشد. همچنين وجود يك فرنولوم كوچك (چين خوردگي بافت زير زبان) مي تواند حركت زبان را براي توليد گفتار محدود كند. بسياري از كودكان مبتلا به ضعف گفتار، مشكلات دهان و دندان دارند.

برخي ديگر نيز به علت مشكلات مغزي قادر به هماهنگ كردن لب، فك و زبان براي توليد صداهاي گفتاري نيستند. اين كودكان ممكن است مشكلات ديگري مانند مشكلات تغذيه‌اي نيز داشته باشند.

اختلال شنوايي نيز يكي از مواردي است كه باعث تاخير در گفتار و مشكلات گفتاري خواهد شد. كودك مبتلا به اختلال شنوايي در درك، تقليد و استفاده از زبان با مشكل روبرو است. عفونت ها به خصوص عفونت هاي مزمن، مي‌تواند شنوايي را تحت تاثير قرار دهد.

عفونت هاي ساده و قابل درمان و نيز شنوايي طبيعي از يك گوش، موجب رشد گفتار و زبان به طور طبيعي خواهد شد.

چگونگي تشخيص تاخير در گفتار و مشكلات آن

چنانچه فكر مي‌كنيد كودكتان مشكل گفتاري دارد، مهم است كه ارزيابي اوليه توسط آسيب شناس زبان و گفتار درمانگر صورت بگيرد. پاتولوژيست گفتار و زبان، مهارت هاي گفتاري و زبان كودك شما را در بستر وسيعي از آزمايشات، ارزيابي خواهد كرد.

پاتولوژيست آزمون‌هاي استاندارد را انجام خواهد داد و نقاط ضعف و قوت كودك شما را بررسي خواهد كرد و در نهايت بر اساس نتايج آزمايش، ممكن است گفتار درماني را براي كودك شما توصيه كند.

به اين ترتيب گفتار درمانگر با كودك شما كار كرده تا مهارت هاي گفتاري و زباني او را بهبود بخشد و به شما نشان دهد كه در خانه چه كارهايي براي كمك به فرزندتان انجام دهيد.

نقش والدين در گفتار درماني كودك

مشاركت والدين بخش مهمي از كمك به كودكاني است كه مشكل گفتار و زبان دارند. در اينجا چند راه براي تقويت گفتار در خانه بيان شده است:

 • وقت زيادي را با فرزندتان سپري كنيد و كودك را به صحبت كردن، آواز خواندن و تقليد صدا و حركات تشويق نماييد.
 • چنانچه كودك تنها با تاخير در گفتار مواجه است و مشكل اساسي ندارد، والدين با حرف زدن با كودك و نيز داشتن بيان كودكانه، مي توانند تلفظ صحيح كلمات و روان صحبت كردن را به او آموزش دهند.
 • كودك را به حرف زدن و گفتن جملات به صورت كامل، تشويق كنيد.

تشخيص و درمان زودهنگام براي شروع گفتار درماني، تاثير بسيار مثبتي روي روند رشد گفتاري يك كودك خواهد داشت. با مراجعه به گفتار درمانگر و انتخاب روش مناسب براي درمان كودك، سرعت بيشتري به روند بهبودي او خواهيد داد.

سن مناسب كودك براي گفتار درماني

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۵۰:۴۴

هزينه گفتار درماني در منزل براي كودكان

اگر فرزند شما داراي مشكلات گفتاري است بايد هرچه سريعتر نسبت به درمان آن اقدام نماييد. درمان اختلالات گفتاري در سنين پايين‌تر و در زمان مخصوص به خود ، بازدهي بيشتري خواهد داشت و به اين صورت كودك در بزرگسالي دچار مشكلات روحي و رواني نخواهد شد. در سن يك سالگي كودكان حرف زدن را آغاز مي كنند و تا ۲۴ ماهگي تقريباً مي توانند جمله هاي كوتاهي بسازند. چنانچه كودك را از سنين پايين نزد گفتاردرمانگر بفرستيد پاسخ مطلوب تري از روند درماني كودك خواهيد گرفت.

مقالات بيشتر در رابطه با گفتار درماني در صفحه ي "مقالات گفتار درماني كودكان" قابل دسترسي هستند.

هزينه گفتاردرماني در منزل

درمان اختلالات گفتاري را مي توان هم در منزل و هم در مراكز درماني انجام داد. اين مسئله به بيمار و شرايط آن بستگي دارد. در ادامه مطلب به توضيح اختلالات گفتاري و هزينه گفتار درماني در منزل مي پردازيم.

تعريف گفتار درماني

گفتار درماني كه در حقيقت رشته‌اي از علوم توانبخشي از به آسيب شناسي گفتار و زبان مي پردازد. متخصصان گفتار درماني به بررسي اختلالات گفتاري ، زبان و بلع پرداخته و با تشخيص نوع بيماري روش هاي مناسب درمان را انجام مي‌دهند. اختلالات گفتاري و زبان از سنين كودكي تا بزرگسالي را شامل مي شود. گفتار درماني متفاوت از روانشناسي بوده و به فارغ التحصيلان رشته گفتار درماني ، آسيب شناسي گفتار و زبان گفته مي شود.

گفتار با زبان چه تفاوتي دارد؟

زماني كه مي خواهيم حرف بزنيم ، قسمتي از عملكرد آن در مغز اتفاق مي افتد (مانند انتخاب كلمه ، جمله بندي و...) به اين بخش از صحبت كردن كه در ذهن شكل مي گيرد ، زبان مي گويند. گفتار توسط لب ، زبان ، ريه ، حنجره و... بوده و باعث توليد صدا و كلمه مي شود.

خدمات گفتار درماني شامل چه چيزهايي است؟

گفتار درماني شامل تعيين ، تشخيص و درمان اختلالات گفتاري و تكلم است. درمان هر كدام از انواع اختلالات گفتاري متفاوت بوده و راهكارهاي مخصوص به خود را دارد.

فوايد گفتاردرماني براي كودكان درگير با تأخير در صحبت

با توجه به اين نكته كه كودكان در حدود سن يك سالگي حرف زدن را آغاز مي كنند و تا دو سالگي روند رشد گفتاري و زباني كودك سرعت بيشتري داشته و كودك قادر به ساختن جملات كوتاه مي شود و همچنين در سن ۶ سالگي قادر است به سادگي كلمات و جملات تازه را ياد بگيرد ، چنانچه كودك با تاخير در گفتار مواجه است، بهتر است در بازه زماني موثر براي درمان ، به گفتار درمانگر مراجعه شود. ادامه مطلب برخي از اختلالات گفتاري را توضيح خواهيم داد.

 • مشكل در تلفظ كلمات

اگر كودك يا بزرگسال از اختلال گفتار رنج مي برد و به صورت نوك زباني صحبت مي كند ، با مراجعه به گفتار درمانگر مي تواند مشكل خود را تا حد زيادي بهبود بخشد. گفتار درمانگر با انتخاب راهكار مناسب با نوع اختلال ، باعث تصحيح در تلفظ كلمات شده و اعتماد به نفس فرد را افزايش مي دهد.

 • اختلال لكنت

گرفتگي و لكنت زبان اختلالي است كه در سن ۲ تا ۶ سالگي شايع بوده و اگر والدين نسبت به درمان آن اقدام نكنند ، كودك تا بزرگسالي اين مشكل را با خود به همراه خواهد داشت. با مراجعه به گفتار درمانگر مي توان اين مشكل را برطرف كرد.

 • سكته مغزي و آسيب هاي ناشي از بيماري هاي مغزي

سكته مغزي و بيماري هاي مغزي مي تواند منجر به اختلالات گفتاري در افراد مسن شود. بهترين زمان براي درمان اين افراد در ۶ ماه اول پس از بيماري است. با مراجعه به گفتار درمانگر ميتوان نسبت به درمان اين اختلال اقدام كرد.

 • مشكل در شنوايي

افرادي كه مشكل شنوايي دارند با مراجعه به مراكز شنوايي سنجي مي توانند متوجه كم شنوايي يا ناشنوايي خود يا كودك شوند. در اين شرايط گفتاردرمانگر در ابتدا سمعك يا دستگاه كاشت حلزون را براي فرد تجويز مي كند و سپس گفتار درماني را آغاز كرده و در نهايت موجب بهبود مشكلات گفتاري خواهد شد.

 • اختلال در صوت و صدا

اختلال در صوت بر اثر ارتعاش غيرعادي تارهاي صوتي و يا بيماري‌هاي حنجره اتفاق مي‌افتد. حنجره و تارهاي صوتي و ظيفه توليد صدا را به عهده دارند و هرگونه اشكال در آنها اين عملكرد را با اختلال مواجه مي كند. افرادي كه داراي صداي خشن ، گرفته ، صداي مردانه و يا زنانه هستند ، مي توانند با مراجعه به گفتار درمانگر نسبت به درمان آن اقدام نمايند. درمان اين نوع از اختلالات به صورت جراحي ، تجويز دارو و يا صوت درماني انجام مي پذيرد.

 • بيماري‌هاي نيازمند به گفتار درماني

برخي بيماري ها باعث ايجاد اختلالات گفتاري شده و شخص بايد با مراجعه به گفتار درمانگر ، درمان را آغاز كند. افرادي كه داراي بيماري اوتيسم هستند و يا در قسمت كام يا لب خود شكاف دارند و همچنين افرادي كه دچار فلج مغزي و يا پاركينسون شده اند ، به گفتار درماني نياز دارند. گفتار درمانگر با توجه به نوع بيماري بايد با پزشك متخصص همكاري كرده تا در مان به صورت كامل انجام شود.

زمان مناسب مراجعه به متخصص گفتار درمانگر

زمان مناسب براي گفتار درماني با توجه به نوع اختلال و سن فرد متفاوت است. اما اگر در بازه زماني مناسب به درمان به گفتار درمانگر مراجعه شود ، نتيجه بهتري از روند درمان حاصل خواهد شد. مثلا در افرادي كه دچار سكته مغزي شده اند ، بهترين زمان براي گفتار درماني شش ماه اول پس از بيماري است.

وظايف گفتار درمانگر

گفتار درمانگر بايد اختلال گفتاري را تشخيص داده و راهكارهاي مناسب براي درمان آن را به كار بگيرد. همچنين يك گفتار درمانگر مي تواند از مشكلات گفتاري و يادگيري در افراد پيشگيري كند. گفتار درمانگر مي‌تواند مشكلات بلع و تغذيه اي را نيز تشخيص داده و درمان كند. براي تعيين و بررسي مشكلات گفتاري و منشاء آنها ، گفتار درمانگر از طيف وسيعي از تست ها و آزمايشات استاندارد استفاده مي نمايد. گفتار درمانگر بايد متناسب با ميزان اختلال فرد ، طول جلسات درمان را مشخص كند. همچنين براي كمك به درمان به خصوص براي كودكان از وسايل و ابزارهاي مناسب مانند اسباب بازي ، مسواك موزيكال و... استفاده نمايد.

تحصيلات مرتبط با گفتار درماني

فارغ التحصيلان رشته گفتار درماني در مقاطع كارشناسي ، كارشناسي ارشد و دكترا مي توانند مطب خصوصي بزنند. اين افراد بايد در ابتدا ۵ سال در بيمارستان‌ها ، كلينيك‌ها يا مدارس استثنايي فعاليت كرده و طرح كارورزي گذرانده باشند.

هزينه گفتار درماني

در گفتار درماني براي درمان اختلالات گفتاري از روش هاي مختلف و يا تركيبي استفاده مي شود. به منظور تعيين اختلال از آزمون ها و تست هاي متنوعي بهره گرفته شده تا بتوان طول دوره درمان را كوتاه تر كرد. در برخي موارد با كمك اين آزمون ها طول دوره درمان از چندين سال به چندين ماه خواهد رسيد. يكي از موارد موثر در كاهش طول دوره درمان مراجعه در زمان مناسب درمان است. در اين دوره، روند درمان بازدهي بهتري خواهد داشت. در حال حاضر حدود ۲۰۰۰ الي ۲۵۰۰ نفر در ايران مجوز گفتاردرماني دارند و كشور ايران از لحاظ گفتاردرماني داراي رتبه بالايي در جهان است. به طور ميانگين هزينه يك جلسه گفتار درماني حدود ۴۴ هزار تومان است و متاسفانه هزينه‌هاي گفتار درماني تحت پوشش بيمه هاي پايه و تكميلي نيست. در حالت كلي هزينه هر جلسه گفتار درماني با توجه به خدمات ارائه شده متفاوت است.

هزينه گفتاردرماني در منزل

طبييعتاً هزينه گفتار درماني در منزل و يا مطب خصوصي بيشتر از مراكز درماني و كلينيك‌ها خواهد بود. همچنين اين مبلغ با توجه به نوع اختلال ، تعداد و مدت زمان جلسات و مكان آن متفاوت است. اگر زمان هر جلسه بيشتر شود ، هزينه آن نيز افزوده خواهد شد. همچنين نوع اختلال نيز يكي از موارد تعيين كننده ميزان هزينه جلسات است. براي اختلالاتي كه به درمان چندگانه نياز دارند ، هزينه هر جلسه بيشتر است.

هزينه گفتار درماني در منزل براي كودكان

نويسنده :راديو كودك
تاريخ: ۶ شهريور ۱۳۹۸ ساعت: ۰۲:۴۸:۵۹

گفتار درماني كودك ۲ سال

در صورتي كه كودك داراي اختلال گفتاري باشد، تمريناتي جهت رفع اين مشكل توسط گفتار درمانگر يا والدين صورت مي پذيرد. اين تمرينات در جهت تشويق كودك به صحبت كردن و يادگيري طراحي شده است كه به آن گفتار درماني مي گويند. در ادامه اين مطلب روش ها و تمريناتي به منظور انجام گفتار درماني در منزل و توسط والدين قرار داده شده است. مقالات بيشتري در زمينه ي گفتار درماني را ميتوانيد از طريق وبسايت ما و در صفحه ي "مقالات گفتار درماني كودكان" مطالعه بفرماييد.

مهارت هاي زبان دريافتي كودك در دو سالگي

منظور از مهارت هاي زبان دريافتي، درك كودك از زبان و گفتار است. يعني توانايي درك جملات و صحبت هاي شما.

در اين سن كودك مي تواند:

 • دو جمله كوتاه را با هم تركيب و درك كند. مثلا توپت را بردار و در كمد بگذار.
 • به كلمات پرسشي ساده مثل چي؟ و كجا؟ پاسخ بدهد
 • وقتي اسم بسياري از اعضاي بدن يا شكل هاي كتاب ها را مي آوريد، به آنها اشاره كند.
 • تشخيص دهد كه شيئ "رو" يا "تو"ي چيزي قرار دارد

مهارت هاي زبان اظهاري كودك در دو سالگي

منظور از مهارت هاي زبان اظهاري، توانايي كودك در استفاده از كلمات و جملات، صحبت كردن و برقراري ارتباط است.

در اين سن كودك ميتواند:

 • بيش از 50 كلمه بگويد
 • دو كلمه را به هم بچسباند ( باي باي خرسي، توپ من)
 • لحن گفتارشان را سوالي كند (خرسي بره؟)
 • اگر چيزي را نميخواهند، "نه" بگويد.
 • بيشتر حروف صدادار و خيلي از حروف بي صدا را بگويد.
 • از "ميم مالكيت" و "من" استفاده كند (عروسكم، توپ من)

با افزايش سن كودك، رشد گفتاري نيز افزايش يافته و بهتر مي‌شود. اگر رشد گفتاري كودك تغييري نكند، والدين بايد به گفتار درمانگر مراجعه نمايند. با انجام گفتار درماني در بازه زماني مناسب، نتيجه مثبتي از آن خواهيد گرفت.

علائم نياز به مراجعه به گفتار درمانگر در 2 سالگي

 • فقط صداها و حركات را تقليد ميكند و نميتواند كلمات و عبارات را خودبخود توليد كند.
 • فقط اصوات و كلمات تكراري استفاده ميكند، و نميتواند بجز نيازهاي فوري اش ارتباط برقرار كند
 • جملات دستوري ساده را درك نميكند
 • تن صداي غيرطبيعي دارد. مثل صداي تودماغي يا صداي نازك جيغ جيغي

در سن 2 سالگي والدين يا مربيان بايد حداقل نيمي از صحبت هاي كودك را متوجه بشوند

تمرينات گفتار درماني كودكان 2 ساله

تمرينات گفتار درماني كودك در منزل شامل موارد زير است:

 • از جملات ساده و قابل فهم استفاده كنيد.

يكي از روش هاي موثر گفتار درماني در منزل، استفاده از جملات كوتاه و ساده توسط والدين است. در اين صورت كودك به راحتي آنها را درك كرده و تشويق به تكرار آن جملات خواهد شد.

 • آلبومي از تصاوير مورد علاقه كودك تهيه كنيد.

در اين روش والدين بايد عكس هاي مورد علاقه كودك مانند تصوير حيوانات، گياهان و... را به صورت يك آلبوم جمع كنند و در قالب يك بازي از كودك بخواهند نام آنها را بگويد و يا درباره آن صحبت كند. هم‌چنين تصويري را در گروه ديگري قرار داده و از او بخواهند آن را پيدا نمايد.

 • براي آشنايي كودك با كلمات پرسشي، سوال هاي مختلفي از او بپرسيد.

براي اين منظور والدين در قالب يك بازي و در زمان‌هاي مختلف، سوال هاي متفاوتي از كودك بپرسند و از او بخواهند پاسخ دهد. براي نمونه: آيا توپ داري؟ دستت كو؟

 • جملات ناقص كودك را تكميل كرده و گسترش دهيد.

اگر كودك جملات خود را كامل ادا نكرد، نبايد او را سرزنش يا محكوم كنيد يا بگوييد دقيقاً چه مي گويي؟ اين جمله را درست بگو و... اين روش غلط، نه تنها باعث عدم اعتماد به نفس كودك مي شود بلكه در گفتار كودك نيز مخرب خواهد بود. در اين حالت روش مناسب اين است كه جمله ناقص كودك را اول تكرار و سپس تكميل كنيد. با اين روش كودك ياد مي گيرد جملات خود را كامل بيان كند. مثلاً اگر كودك گفت توپ، بگوييد توپ؟ توپ ميخواي؟ برات بيارم؟

 • شعر بخوانيد

با كمك ريتم و اهنگ، شعرهاي شاد و ساده براي كودك خود بخوانيد و قافيه شعر را تكرار كنيد. در اين روش كودك تشويق مي شود تا آن را همراه شما تكرار نمايد.

 • كودك را با وسايل مختلف آشنا كنيد.

والدين با گذاشتن وسايل مختلف اطراف كودك و صحبت و معرفي درباره آن وسيله، كودك را به حرف زدن و آشنايي با وسايل ترغيب خواهند كرد. مثلاً اين كيف است. من كيف دستم مي‌گيرم.

 • اصوات ساده اي مثل "ما"، "با"، "دو" .... را تكرار كنيد

و كودك را تشويق كنيد با شما تكرار كند

 • به كودك خود نگاه كنيد

وقتي كودك صحبت ميكند يا صدا درمي آورد او را نگاه كنيد. جوابش را بدهيد و چيزي را كه ميگويد تكرار كنيد. انگار كه درحال يك مكالمه ي دوطرفه هستيد.

 • واكنش نشان دهيد

وقتي كودك ميخندد يا شكلكي درمي آورد واكنش نشان دهيد. شما هم براي او شكلك دربياوريد.

 • با كودك صحبت كنيد

موقع حمام كردن، موقع غذا دادن و موقع لباس پوشاندن با كودك حرف بزنيد. راجع به اينكه داريد چه كاري انجام ميدهيد يا قرار است به كجا برويد. برايش توضيح دهيد قرار است چه چيزهايي يا چه كساني را ببينيد.

 • صداي حيوانات را تمرين كنيد

اين كار به كودك كمك ميكند كه ارتباط بين آن صدا و آن حيوان را پيدا كند. مثلا بگوييد: "كلاغ ميگه قار قار" و بخواهيد كه تكرار كند

 • به اشكال و رنگ ها اشاره كنيد

رنگ ها و اشكال مختلف در محيط را به كودك نشان بدهيد و نام آنها را باهم تكرار كنيد.

 • بازي هاي ساده ي كلامي انجام دهيد

از كودك بخواهيد دستوري كه شما ميدهيد را انجام دهد. مثل "دست بزن" "پا بكوب" "دالي كن" "بچرخ"

 • كتاب بخوانيد

لازم نيست كلمه به كلمه ي كتاب را كامل بخوانيد، بلكه راجع به عكس هاي كتاب حرف بزنيد. كتابي را انتخاب كنيد كه تصاوير بزرگ رنگي و گويايي داشته باشد. به تصاوير اشاره كنيد و بپرسيد "اين چيه" يا بپرسيد "توپ كجاست" "خرسه رو نشونم بده"

لازم است به اين نكته توجه كنيد كه در صورتي كه كودك شما هرگونه نشانه اي از مشكل در گفتار را داراست، لازم است علاوه بر انجام توصيه هاي بالا، او را نزد گفتاردرمانگر ببريد تا به صورت تخصصي تر مورد ارزيابي قرار گيرد.

گفتار درماني كودك ۲ سال

[ ۱ ][ ۲ ][ ۳ ][ ۴ ][ ۵ ][ ۶ ][ ۷ ][ ۸ ][ ۹ ][ ۱۰ ][ ۱۱ ][ ۱۲ ][ ۱۳ ][ ۱۴ ][ ۱۵ ][ ۱۶ ][ ۱۷ ][ ۱۸ ][ ۱۹ ][ ۲۰ ][ ۲۱ ][ ۲۲ ][ ۲۳ ][ ۲۴ ][ ۲۵ ][ ۲۶ ][ ۲۷ ][ ۲۸ ][ ۲۹ ][ ۳۰ ][ ۳۱ ][ ۳۲ ][ ۳۳ ][ ۳۴ ][ ۳۵ ][ ۳۶ ][ ۳۷ ][ ۳۸ ][ ۳۹ ]